TQM-AXA ขยายไมโครอินชัวร์รันส์ ขายประกันเดือนละ 12 บาท ผ่านตู้บุญเติม
Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

TQM-AXA ขยายไมโครอินชัวร์รันส์ ขายประกันเดือนละ 12 บาท ผ่านตู้บุญเติม

TQM และ AXA ขยายตลาดไมโครอินชัวร์รันส์ ช่วยคนไทยเข้าถึงประกันง่ายขึ้น ส่งประกันภัยเดือนละ 12 บาทขายผ่านตู้บุญเติม.

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 64 ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM กล่าวว่า เราได้ร่วมมือกับ พันธมิตร 2 บริษัทได้แก่ แอกซ่าประกันภัย และ ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงประกันภัยในราคาถูกเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรองรับความเสี่ยงภัยในชีวิตได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านช่องทางของตู้บุญเติมที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่นำเสนอขายนั้นต้องตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าตู้บุญเติม สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ที่ต้องการสนับสนุนประกันภัยรายย่อย หรือ ไมโครอินชัวร์รันส์ ให้ประชาชนได้เข้าถึงและได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการประกันภัยได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ TQM ยังได้ร่วมกับ AXA และ FSMART เจ้าของตู้บุญเติม จัดแคมเปญเพื่อนชวนเพื่อน เพียงลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เบี้ยราคา 123 บาทต่อปี โดยทำรายการผ่านหน้าตู้บุญเติม แล้วส่งต่อความห่วงใยโดยการแนะนำเพื่อนให้มาซื้อประกันด้วย จะได้รับฟรีเครดิตบุญเติม เริ่มวันนี้ – 31 ม.ค. 65

นางหทัยนันท์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสายงานบริหารช่องทางการขาย บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมการทำประกันภัย เพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงประกันภัยได้ง่ายขึ้น ด้วยเบี้ยประกันและผลประโยชน์ที่เหมาะสม สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทฯ เสนอขายประกันภัยอุบัติเหตุ ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 12 บาท สำหรับการคุ้มครอง 1 เดือน (แผน 1) หรือเบี้ยประกัน 62 บาท สำหรับการคุ้มครอง 6 เดือน (แผน 2) ส่วนเบี้ยประกัน 123 บาท สำหรับคุ้มครอง 1 ปี (แผน 3) โดยจะได้รับเงินชดเชย 100,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือ 50,000 บาท กรณีเสียชีวิตขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ซึ่งถือว่าเป็นแผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุราคาประหยัด และตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี โดยจะเริ่มจำหน่ายประกันอุบัติเหตุนี้ ในเดือน พ.ย. 64.

ด้าน นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART กล่าวว่า ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง 2 แห่ง ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจด้านประกัน จะตอกย้ำความเป็นผู้นำของธุรกิจในด้านแพลตฟอร์มการเงินครบวงจรของ FSMART ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าด้วยศักยภาพและความสามารถของพันธมิตร จะทำให้การเสนอขายกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุครั้งนี้ เป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการผ่านตู้บุญเติม ซึ่งมีลูกค้ามากกว่า 20 ล้านเบอร์ และบริการบนตู้บุญเติมมากกว่า 80 บริการ ด้วยจุดบริการมากถึง 130,000 จุดทั่วประเทศ ทำให้ลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงและเข้าใจผลประโยชน์ของการทำประกันประเภทต่างๆ รวมถึงสามารถซื้อประกันได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งเป็นการขยายฐานลูกค้าประกันรายใหม่ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกกลุ่ม ทุกชุมชน ทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจซื้อประกันภัยที่ตู้บุญเติม เลือกกดเมนู ซื้อประกัน และเลือกรายการกรมธรรม์ที่ต้องการ และอ่านเงื่อนไขกรมธรรม์ที่แสดงไว้อย่างชัดเจน หลังจากนั้นกรอกข้อมูลผู้ซื้อประกันให้ถูกต้องครบถ้วน และชำระเงิน จะได้รับ SMS ยืนยันการซื้อประกันสำเร็จ

Copyright © 2020 NewsPepper