15 พ.ย. โรงเรียนเปิดออนไซต์เพิ่มอีก เผย นักเรียนฉีดวัคซีนแล้ว 2.8 ล้านคน
Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

15 พ.ย. โรงเรียนเปิดออนไซต์เพิ่มอีก เผย นักเรียนฉีดวัคซีนแล้ว 2.8 ล้านคน

รมว.ศึกษาธิการ เผยคืบหน้าฉีดวัคซีนนักเรียนแล้วกว่า 2.8 ล้านคน ขณะที่ 15 พ.ย.นี้ มีโรงเรียนเตรียมเปิดเรียนแบบออนไซต์เพิ่มอีก หลังเปิดเทอม 3 วัน ยังไร้ข้อมูลนักเรียนเสี่ยงติดเชื้อโควิด

วันที่ 4 พ.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ศธ. รายงานภาพรวมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้ที่ประชุม ครม. รับทราบ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นห่วงว่าเมื่อเปิดเรียนแล้วพบปัญหาอุปสรรคหรือไม่ โดยรายงานว่าขณะนี้มีนักเรียนอายุ 12-18 ปี ได้รับวัคซีนโควิด-19 กว่า 2.8 ล้านคนแล้ว ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนเข็มแรกกว่า 90% และเข็มที่ 2 กว่า 60%

ทั้งนี้ ยังมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนประมาณ 87,000 คน ขณะนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำความเข้าใจ และฉีดวัคซีนให้ครูที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต่อไป คาดว่าภายในเดือนนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับวัคซีนอย่างน้อยเข็มแรกครบทุกคน และปัจจุบันมีผู้ปกครองยื่นความประสงค์ให้บุตรหลานฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่มีอยู่ 3.8 ล้านคน จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แน่นอน เนื่องจากเห็นเพื่อนฉีดแล้วไม่มีผลข้างเคียง หรือไม่มีผลกระทบอะไร จึงเกิดความมั่นใจแล้วยื่นประสงค์ขอรับวัคซีนเพิ่มเติม โดย พล.อ.ประยุทธ์ อยากให้ ศธ. ประชาสัมพันธ์ว่ามีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนรูปแบบออนไซต์ (On-Site) แล้ว

“จากข้อมูลที่รับรายงาน พบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ เปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ ประมาณ 12,000 แห่ง ซึ่งในวันที่ 15 พ.ย.นี้ จะมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสังกัดอื่นๆ เปิดเรียนออนไซต์เพิ่มมากขึ้น ศธ. เชื่อว่าประชาชนจะมีความเชื่อมั่นในการเปิดเรียนมากขึ้น เพราะเน้นย้ำให้โรงเรียนเข้มงวดมาตรการ 6-6-7 โดยยึด 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม อย่างไรก็ตาม แผนเผชิญเหตุก็มีส่วนสำคัญ หากโรงเรียนในพื้นที่ไหนมีความสุ่มเสี่ยงให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่กำหนดไว้ทันที โดยสาธารณสุขจะเข้าไปช่วยเหลือ ส่วนการเปิดเรียน 3 วันที่ผ่านมา ดิฉันยังไม่มีข้อมูลนักเรียนเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด” นอกจากนี้ในส่วนของเงินเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ตกหล่นจากโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขณะนี้ ศธ.เร่งดำเนินการเรื่องนี้อยู่ โดย ครม.รับทราบหลักการเบื้องต้นแล้ว อย่างไรก็ตามจะเร่งรัดเรื่องนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับการเยียวยาให้เร็วที่สุด.

Copyright © 2020 NewsPepper