ดันสุดลิ่ม ดึงกองถ่ายต่างประเทศเลือกไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำ
Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

ดันสุดลิ่ม ดึงกองถ่ายต่างประเทศเลือกไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำ

ดันสุดลิ่ม ดึงกองถ่ายต่างประเทศเลือกไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลือกไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำ รัฐบาลได้กำหนดให้หากมีการถ่ายทำและใช้จ่ายในประเทศ 50 ล้านบาทขึ้นไป จะได้สิทธิประโยชน์เงินคืน 15% บวกสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเลือกรวมได้ไม่เกินอีก 5% ได้แก่ 1.การจ้างบุคลากรหลักของไทย (Key Personnel) เป็นคณะทำงานถ่ายทำภาพยนตร์ (+3%) 2.ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมหรือภาพลักษณ์ที่ดี (+2%) 3.ถ่ายทำภาพยนตร์ในจังหวัดเมืองรอง (+3%) 4.ถ่ายทำในไทยก่อนวันที่ 31 ธ.ค.2565 และใช้จ่ายในไทย 100

ล้านบาทขึ้นไป (+5%) โดย 5% ที่เพิ่มขึ้น เพื่อดึงดูดผู้สร้างรายใหญ่ ให้นำเงินเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ และเมื่อเดือน ม.ค.-ต.ค.ที่ผ่านมา มีบริษัทภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย 71 เรื่อง ใน 29 จังหวัด สร้างรายได้ 3,400 ล้านบาท ประเทศที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ สหรัฐฯ ฮ่องกง สิงคโปร์ ฝรั่งเศส จีน ตามลำดับ

“นายกรัฐมนตรีต้องการส่งเสริมให้มีการทำคอนเทนต์หรือผลิตหนัง ละคร เพลง ที่ใช้วัฒนธรรมที่เป็นจุดแข็ง เช่น อาหารไทย ศิลปะการแสดง กีฬา การท่องเที่ยว เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับซอฟต์เพาเวอร์ ของไทย และล่าสุดคือกีฬาและอี-สปอร์ต เพื่อให้เป็นเครื่องมือ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ล่าสุด ได้มอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกันสนับสนุนอุตสาหกรรมอี-สปอร์ต ของไทย โดยตั้งเป้าให้เป็นสถานที่แข่งขันในระดับโลก เพราะกีฬาอี-สปอร์ต ถือเป็นกีฬาอาชีพแล้ว และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมที่เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์ เพาเวอร์ของประเทศไทย”.

Copyright © 2020 NewsPepper