ข่าวปลอม สรรพากรเรียกเก็บภาษีร้านค้าเข้าร่วมโครงการรัฐ 7% ของยอดขาย
Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

ข่าวปลอม สรรพากรเรียกเก็บภาษีร้านค้าเข้าร่วมโครงการรัฐ 7% ของยอดขาย

กรมสรรพากร เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม ยืนยันไม่เรียกเก็บภาษีร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการรัฐ 7% ของยอดขาย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 แฟนเพจ Anti-Fake News Center Thailand โพสต์ข้อความว่า กรณีการส่งต่อข้อมูลที่ระบุว่า สรรพากรเรียกเก็บภาษีทุกร้านค้าทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการรัฐ จำนวน 7% ของยอดขายสินค้า โดยไม่สนใจรายได้ กำไร แต่อย่างใดนั้น ทางกรมสรรพากรได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวและยืนยันว่า ไม่มีเป้าหมายที่จะเรียกเก็บภาษีจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของรัฐโดยเฉพาะแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะประกอบกิจการแล้วเข้าร่วมโครงการของรัฐหรือไม่ หากผู้ประกอบการมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก็มีหน้าที่ต้องนำรายได้มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา และหากมีเงินได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ก็มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรตามปกติอยู่แล้ว เว้นแต่กิจการบางประเภทได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือกรณีที่เงินได้ยังไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ประสงค์จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถทำได้ ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือเว็บไซต์ www.rd.go.th หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161.

Copyright © 2020 NewsPepper